Verdieping

IK WIL DIT kan gewoon als plaagspelletje gespeeld worden zonder dat deze verdieping noodzakelijk is. Voor de spelregels klik hier

WAAROM DAN DEZE VERDIEPING?

We zijn het er allemaal over eens, goede communicatie is de softskill bij uitstek die je nodig hebt om succesvol te zijn. De meerwaarde van deze verdieping is dat je IK WIL DIT perfect kunt gebruiken voor bewustzijnsontwikkeling. Het is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in persoonlijk gedrag, groepsgedrag, de behoeften hierachter en verschillende vormen van communicatie. Inzicht in deze verschillen is misschien wel het meest krachtigste instrument om een goede communicatie te waarborgen en doeltreffend aan de slag te kunnen gaan.

Klik hier voor een video instructie voor de VERDIEPING

Folders

Wil je een folder met korte uitleg of wil je iemand deze toesturen?

klik hier voor de folder voor docenten

klik hier voor de folder voor ouders

klik hier voor de folder voor trainers en coaches